لینک های دسترسی

ايران توقف واردات بنزين  و جيره بندي را اعلام کرده است


ايران ميگويد که واردات نفت را سر از ماه سپتمبر متوقف ساخته و توليدات نفت را جيره بندي ميکند

کاظم وزيري همانه وزير نفت ايران امروز جمعه گفت که براي واردات نفت پول کافي در بودجه انکشور وجود ندارد . وي اظهار داشت که توريد ان از تاريخ ۲۳ ماه سپتمبر متوقف خواهد شد و مامورين در هفته آينده ، براي جيره بندي ان تصميم خواهند گرفت

در اوايل همين سال اعضاي مجلس ايران بودجه ايرا که دو عشاريه پنج مليارد دالر براي توريد نفت اختصاص داده بود به تصويب رسانيدند . حکومت تقاضاي چهار مليار دالر را نموده بود

ايران يکي از مولدين عمده سازمان کشور هاي صادر کننده نفت و توليدات پترولي است . گفته ميشود که تصفيه خانه هاي انکشور قادر به تصفيه بيش از نصف توليدات نفت مورد ضرورت خودش ميباشد


XS
SM
MD
LG