لینک های دسترسی

قواي ائتلاف بر رهبري ايالات متحده تقريبا ۶۵ تن از افراطيون را در جريان جنگها کشته


مامورين ايالات متحده ميگويند که قواي افغانستان و ائتلاف بروز جمعه با بيش از ۲۴ تندرو در قندهار درگير بودند آنها گفتند که ۲۵ تن از تندروان در جريان سه ساعت کشته شدند

طبق بيانيه ايکه از جانب ائتلاف امروزشنبه به نشر رسيد يک تعداد از شورشيان از اهالي ملکي افغان به حيث سپر استفاده کرده و قادر به فرار به قريه اي در آن نزديکي گرديدند

قواي ائتلاف همچنان بروز جمعه گفتند که در جريان تصادمات شديد درنزديکي ولايت ارزگان چهل تن ديگر از افراطيون کشته شدند

دگرمن تمارا لارنس نطاق اردوي ايالات متحده ميگويد « قواي افغانستان و ائتلاف ، با چهل تن از تندروان با سلاح خفيف بعد ا ز ان درگيرشدند که جنگجويان دشمن از تاکستانهاي که در اطراف قريه اي ميرآباد به جانب ايشان گلوله باري ميکردند»

بيش از ده هزار عسکر اردوي ملي افغانستان و قواي ائتلاف در جنوب افغانستان با بزرگترين عمليات در جريان چهار سال گذشته مشغول هستند

اين عمليات بعد ازان آغاز گرديد که افزايش شديدي درفعاليت هاي شورشيان در جنوب و شرق افغانستان صورت گرفت

اين تشنجات نگراني هاي وسيعي را ببار اورد که حکومت مرکزي کنترول ساحاتي رابه نفع رژيم رانده شده طالبان از دست ميدهد

مامورين محلي در سرتاسر ساحات جنوبي افغانستان ميگويند که تندروان طالب حمايت و قدرت بدست گرفتن کنترول مناطق دور افتاده بدست اورده اند

XS
SM
MD
LG