لینک های دسترسی

جرمني از ايران تقاضا کرد تا براي آغاز مذاکرات  غني ساختن يورانيم را متوقف سازد


وزير خارجۀ جرمني ميگويد، اگرايران ميخواهد مباحثات روي محمولۀ بين المللي مشوقها را آغاز نمايد، بايد بسرعت پروگرام غني ساختن يورانيم را متوقف سازد.

فرانک والتر ستاين ماير وزيرخارجۀ جرمني بامنو چهر متکي وزيرخارجۀ ايران امروز شنبه در برلين ملاقات کرد تا در موردمشوقهاي بين المللي بحث نمايند که توسط پنج عضو دايمي شوراي امنيت و جرمني تهيه شده است . اين محموله با اين شرط پيشنهاد شد که ايران پروگرام غني ساختن يورانيم را متوقف سازد.

وزير خارجۀ ايران گفت تهران ميخواهد مباحثات را آغاز کند اما بدون شرايط قبلي .

محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران گفته بود که ايران واکنش در برابر اين پيشنهاد و باز گشت به ميز مذاکرات را تا اواسط ماه آگست نشان نخواهد داد.

امريکا و متحدين اروپايي آن معتقدند که ايران براي توليد سلاح ذروي تلاش دارد. الزامي که ايران از آن انکار ميکند.

XS
SM
MD
LG