لینک های دسترسی

درخواست حکومت سري لانکا براي  ناظرين اروپايي


حکومت سري لانکا از ناظرين متارکۀ اتحاديۀ اروپايي تقاضانموده تا بکار شان در آن کشور جنگزدۀ دوام دهند.

شورشيان ببر هاي تاميل بعد از آنکه اتحاديۀ اروپايي آن گروه شورشي را بحيث يک گروه دهشت افگن قلمداد کرد، تعويض ناظرين متارکه را تقاضا نمودند. شورشيان در اوايل هفته به يک فرستادۀ نارويژي گفتند که ناظرين دنمارکي ، فنلندي و سويدني بايد از آن کشور خارج شوند. اين چنين معني ميداد که از ۵۷ ناظري که در اراضي تحت کنترول شورشيان موجود اند ۳۷ تن آنها بايد دوباره بکشور هايشان بر گردند.

يک بيانيۀ حکومتي امروز شنبه اين تقاضا را بي دليل خوانده است . بيانيه حاکيست يک تصيم يک جانبه شورشيان غيرقابل قبول بوده وموضوعيست که مباحثات تمام جوانب را ايجاب مي نمايد.


XS
SM
MD
LG