لینک های دسترسی

نامزدي يک ملاي تندرو از جانب محاکم اسلامي سوماليه بحيث رئيس پارلمان جديد آن کشور


محاکم اسلامي سوماليه که پايتخت را در کنترول دارند يک ملاي تند رو را بحيث رئيس پارلمان جديد آن کشور ويران از جنگ تعين کرده اند .

شيخ حسن دهير آويز، دريک جلسۀ مقامات اسلامي در مقديشو روز شنبه باين سمت تعين شد.

واشنگتن آويز را شخصي تلقي مي کند که دهشت افگن بوده و با شبکۀ دهشت افگن القاعدۀ اسامه بن لادن ارتباطي دارد ..

مقامات اسلامي سوماليه در جلسۀ روز شنبه شان تصميم گرفتند که به سازمان خود در پارلمان تشيکلات مجدد داده وبنام شوراي اسلامي محاکم ناميده شود. آنها مي گويند ۸۸ نماينده به پارلمان انتخاب شده اند که محاکم شريعت آن کشور را نظارت خواهند کرد.

آويز يک حامي جنبش اسلامي مقيد(؟) است .او جانشين شيخ شريف شيخ احمد رهبر بيشتر ميانه رو اسلامي ميشود.

مامورين اسلامي ميگويند شيخ احمد بحيث رئيس کميتۀ تطبيق تصاميم پارلماني باقي خواهد ماند واز عمليات روزانۀ محاکم سرپرستي خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG