لینک های دسترسی

Breaking News

حماس و فتح روي شناسائي تلويحي اسرائيل بتوافق رسيدند


مقامات فلسطيني ميگويند حماس و فتح، جناح هاي رقيب فلسطيني، روي پلاني بتوافق رسيدند که تلويحاً اسرائيل را برسميت ميشناسد.

اين توافق به هفته ها مذاکره بين محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطين مربوط فتح و اسمعيل هنيه، صدراعظم مربوط حماس خاتمه ميبخشد.

جزئيات اين توافق واضح نيست و بعضي از جناح هاي کوچکتر فلسطيني شايد هنوز هم باين توافق اعتراض کنند. انتظار ميرود امروز يک اعلاميۀ رسمي صادر گردد.

حماس در گذشته از شناسائي اسرائيل امتناع ورزيده است.

اين توافق جديد که توسط زندانيان فلسطيني در زندان هاي اسرائيل نوشته شده، طبق گزارش خواستار تشکيل يک دولت فلسطيني در کرانۀ غربي رود اردن و غزه ميشود.

اين توافق در حالي صورت گرفت که عساکر اسرائيلي در قبال اختطاف يک عسکر اسرائيلي، در امتداد سرحد در باريکۀ غزه اجتماع کرده اند.

يک گروۀ تندرو فلسطيني که مسؤليت اختطاف را ادعا کرده ميگويد يک ناقل يهودي را در کرانۀ غربي رود اردن نيز اختطاف نموده است.

مقامات سياسي فلسطيني اين اختطاف را تقبيح کرده اند.


XS
SM
MD
LG