لینک های دسترسی

بازداشت دو تن از اهالي شمال انگلستان توسط پليس ضد دهشت افگني بريتانيا


در يک بياينه پليس گفته شده که اين دو تن مظنون به داشتن معلوماتي مظنون اند که ميشود از آن ميشود بمقصد دهشت افگني استفاده کرد .

اين مظنونين اوايل روز سه شنبه حين اجراي يورش هائي پليس غير مسلح بر چندين منزلدر ناحيه بالتن واقع در نزديکي مانچستر بازداشت شده اند .

پليس ميگويد ابن يورش هاي پليس وابسته به عمليات ضددهشت افگني نيست که اخيراً در کشوربعمل آمده است.

اين يورش هاي پليس در کمتر از ده روز قبل از سالروز اول حوادث بم گذاري هاي انتحاري هفتم جوائي صورت گرفته که در لندن ۵۲ تن از مسافرين قطار زير زميني و بس رابه هلاکت رساند .

XS
SM
MD
LG