لینک های دسترسی

احتجاج تبتي هاي هند عليه احداث  يک قطار ارتباطي  خط آهن بين مرکز چين  وتبت


پناهندگان تبتي که در هند زندگي مي کنند ، عليه احداث يک خط آهن ،که مناطق مرکزي چين را با تبت وصل ميکند، احتجاج کردند .

پليس هند امروز دوشنبه چندين تن از احتجاج کنندگان را ، بعد از آنکه تعدادي ازآنها بر ديوار سفارت چين در دهلي جديد بالا شدند ، بازداشت کرد.

تبتي ها مخالف احداث اين خط آهن جديد اند که ولايت غربي کوينگهاي چين را با تبت وصل ميسازد .

وقتي اين خط آهن شنبه آينده فعال گردد ، يکي از مرتفع ترين قطار هاي آهن جهان خواهد بود .

چين ميگويد اتصال اين خط آهن با تبت باعث انکشاف تبت خواهد شد. اما فعالين تبتي ميگويند اين امر مهاجريت چيني ها را بداخل منطقه زياد و فرهنگ تبتي ها را زايل خواهد ساخت .

در هند حد اقل ۸۰ هزار تبتي سکونت دارند . تعداد زياد اين تبتي ها بعد از آنکه دلاي لاما در ۱۹۵۹ از تبت فرار کرد و در « درم سالاي» هند مسکن گزين شد به تابعيت ازاو از تبت فرار کردند .


XS
SM
MD
LG