لینک های دسترسی

حاضر شدن  بفت ميلياردر بدادن اکثريت دارائي هايش به کار هاي خيريه


دومين مرد پولدار جهان اکثريت پول هاي جمع کرده خودرا به بنياد خيريه اي ميدهد که توسط متمولترين مرد جهان يعني بل گيتس اداره مي گردد.

وارن بفت سرمايه دار بزرگ جهان ميگويد بيش از ۳۰ ميليارد دالر پول خودرا طي چند سال ديگر به بنياد بل گيتس و همسرش ميليندا ميدهد که عليه امراض و فقردر جان مي جنگد .

هفت ميليارد پول ديگر بفت به سايبر موسات خيريه پرداخته خواهدشد .

بل گيتس که يکي از دو نفري است مايکروسافت را ساخته است پولدارترين مرد جهان است .

بل و ميليندا ميگويند از اين تحفه دچار بهت وحيرت شده و نقش بفت را يک عامل مهم بر عمليات بشر دوستانه خود مي دانند .

XS
SM
MD
LG