لینک های دسترسی

قتل شش شورشي مائوئيست در هند


پوليس هند ميگويد طي يک حمله بر يک اردوگاۀ شورشيان مائوئيست در مناطق مرکزي هند در ايالت چاتيس گر، شش تن ازمائوئيستان را بقتل رسانيده وسه نفر ديگر آنها را دستگير نموده است.

تي جي لانگ کمار يک صاحب منصب ارشد پوليس گفت اين حمله بروز چهارشنبه بر يک منطقۀ جنگلي در شمال رايپور صورت گرفت.

جنگجويان کمونيست در چندين ايالت غربي و مرکزي هند فعال ميباشد.

اين گروه که ادعا دارد از رهنمود هاي مائوتسي تونگ رهبر انقلابي چين الهام ميگيرد، ميگويد براي بدست آوردن حقوق مردم فقير وبي زمين ميجنگند.


XS
SM
MD
LG