لینک های دسترسی

موافقۀ آستراليا با ايالات متحده در مورد يک محبوس گوانتانامو


وزيرعدليه آستراليا ميگويد در صورتيکه يک تبعۀ آنکشور که به ظن دهشت افگني در زندان گوانتاموي کيوبا در توقيف بسرميبرد توسط محکمۀ نظامي محکوم گردد، مدت حبس را در کشور زادگاهش سپري خواهد نمود.

کريس اليسن گفت کانبيرا در مورد ديويد هکس ۳۱ ساله که ادعا شده در کنار طالبان در افغانستان ميجنگيد و در اواخر سال ۲۰۰۱ دستگير گرديد، با واشنگتن به توافق رسيده است. وي در اتهامات توطئه و کمک بدشمن مقصر شناخته نشده است.

انتظار ميرود امروز ديوان عالي ايالات متحده در مورد قانوني بودن تدويرمحاکم نظامي براي محبوسين زندان گوانتانامو فيصله صادر نمايد. مدافعين بين المللي حقوق بشر بخاطر توقيف بدون محاکمه زندانيان براي مدت نامعلوم بر ايالات متحده انتقاد نموده اند.

رئيس جمهور بش خواستارمسدود ساختن اين زندان ميباشد اما ميگويد زندانيان ، دهشت افگنان خطرناک ميباشند.

XS
SM
MD
LG