لینک های دسترسی

جلسۀ سران کشورهاي افريقايي در گمبيا افتتاح شد


در حاليکه (يحيي جميعه) رئيس جمهور کشور افريقايي گمبيا جلسۀ سران کشور هاي افريقايي را رسماً افتتاح ميکرد از ۵۰ رهبر افريقايي و روساي جمهور ايران و ونيزويلا در (بانجوال) پايتخت گمبيا استقبال نمود.

توقع ميرود که رهبران کشور هاي افريقايي در منطقۀ بحران دارفور سودان و سوماليه را در جلسۀ دو روزۀ شان مورد بحث قرار دهند.

اجنداي مذاکرات ، شامل گفت وشنود روي مسايل صحي و مهاجرت و انکشاف اقتصادي منطقوي آن جوامع مي باشد.

در نظر است که کوفي انان سرمنشي موسسۀ ملل متحد امروز شنبه در جلسۀ سران افريقايي خطابۀ ايراد کرده و از رهبران کشور هاي افريقايي تقاضا نمايد که حکومت سودان را متقاعد به قبول قواي حافظ صلح ملل متحد در دافور، سازند.

حکومت سودان پيشنهاد قبولي قواي حفظ صلح ملل متحد را که قرار است جانشين قواي اتحاديۀ افريقا در آن منطقۀ پر آشوب غرب افريقا گردد، رد کرده است .

XS
SM
MD
LG