لینک های دسترسی

قواي بحري سري لانکا يک کشتي شورشيان را غرق نمود


يک سخنگوي قواي بحري سري لانکا مي گويند ، کشتي هاي توپدار سري لانکا يک کشتي مظنون شورشيان ببر هاي تاميل را در بعد از ظهر روز جمعه در حالي غرق نمودند که بيک بندر نظامي (کانکيسانتوراي) در شمال نزديک ميشد.

قوماندان (دي،کي، پي، دسانياک) سخنگوي قواي بحري سري گنکا امروز شنبه گفت قايقهاي قواي بحري در حاليکه اين کشتي ناشناس به بندر نزديک ميشد فير هاي هشداريه کردند، اما کشتي توقف نکرد.

نطاق گفت نميداند که درآ کشتي شورشيان مظنون چه تعداد زخمي داشته اند ،درحاليکه جانب حکومت هيچ زخمي نداشت.

در اوايل هفته حدود ۲۰ قايق شورشيان به دوکشتي گزمۀ قواي بحري در منطقۀ (کلپتيا) واقع در شمال کولمبو حمله نمودند. مامورين ميگويند دو قايق شورشيان از بين برده شده حد اقل شش شورشي در اثر آتشباري متقابل کشته شدند. ببر هاي تاميل مي گويند فقط يک شورشي در آن زد وخورد کشته شده است .


XS
SM
MD
LG