لینک های دسترسی

رد يک ضرب الاجل ديگرازجانب ايران براي پاسخ دهي  به مشوق هاي  پيشنهادي به آن کشور


ايران بارديگر تعين يک ضرب الاجل ديگررا براي پاسخ بيک پيشنهاد بين المللي اي رد کرده که هدف آن حل بن بست جاري بر پروگرام ذروي مورد نزاع آن کشور است .

رد تعين تازه براي ضرب الاجل امروز يکشنبه از جانب ايران درست سه روز بعد از آن بعمل آمد که گروه صنعتي پيشيرفته ترين کشورهاي جهان جمع آلمان به تهران يک هفته وقت دادند « پاسخ روشن و با محتواي» خودرا بمقابل مجموعه ارائه شده از مشوق هاي پيشنهادي آنها ، که هدف آن متقاعد ساختن ايران به انصراف از عمليه غني سازي يورانيوم است ، به آنها بدهد .

حميد رضاآصفي سخنگوي وزارت خارجه ايران ، امروز در کانفر انس هفته وار خود گفت تهران باز هم تا قبل از ماه آينده بدان پاسخ نخواهد داد . او گفت علي لاريجاني مذاکره کننده َطلي امور ذروي ايران بروز چهار شنبه با هاوير سولانا رئيس اداره پيشبرد امور خارجي اتحاديه اروپائي ملاقات خواهد کرد .

مامورين ايراني گفته اند براي روشن ساختن آنچه که ابهامات نهفته در پيشنهاد مرتبه اعضاي پنج گانه دايمي شوراي امنيت موسسه ملل متحد مي خوانند احتياج بوقت دارند .

ايران ميگويد کمييته هاي متعدد بر بخش هاي مختلف اين مجموعه مشوق ها غور و دقت مي کنند

ايالات متحده و چندين تن ازاعضاي متحد اروپائي آن معتقداند که ايران در صدد تهيه سلاح هاي ذروي است .ايران مصرانه ميگويد که پروگرام ذروي اًن دقيقاً بمقاصد ملکي است .


XS
SM
MD
LG