لینک های دسترسی

قتل دوتن از تظاهر کنندگان بنگله ديش دربر خورد با  پليس


پليس بنگله ديش ميگويد در تصادمات بين فعالين مخالف و قواي امنيتي در اطراف بنگله ديش دو تن درآن کشور کشته شده اند .

شاهدان عيني ميگويند امروز يکشنبه درداکه پايتخت بنگله ديش و چندين شهرديگر بنگله ديش مامورين از گلوله هاي رابري و گاز اشک آور استفاده کردند .

حزب عوامي ليگ بنگله د يش ،که حزب عمده مخالف حکومت آن کشور است ، ميگويد يک تن از احتجاج کنندگان در ناحيه مهاخيل واقع در مرکز داکه بعد از اصابت پوچک يک گلوله گاز اشک آور به بدنش کشته شد . پليس ميگويد اين احتجاج کننده شايد بدليل ديگري مرده باشد .

در ساير اماکن بنگله ديش مامروين ميگويند يک سر افسر پليس در حومه سونارگووان داکه بعداز آن کشته شد که حتجاج کنندگان بر او سنگ پرتاب کردند .

امروز يکشنبه و در حاليکه فعالين حزب مخالف و کارمندان حمل و نقل و ترانسپورت بنگله ديش شاهراه ها ، استيشن هاي نهائي بس و قطار هاي آهن را قطع و مسدود کردند ، ميليو ن ها مسافر بي حرکت مانده و نتوانستند به منزل مقصود شان روند .


XS
SM
MD
LG