لینک های دسترسی

محکوم قراردادن حمله هوائي اسرائيل  بردفتر صدراعظم  فلسطيني ها ازجانب محمود عباس


محمود عباس رئيس اداره خود مختار فلسطيني ها امروز يکشنبه حمله هوائي اسرائيل را بردفتر خالي اسماعيل خونيه صدراعظم فلسطيني ها تقبيح کرد و آنرايک عمل جنائي خواند .

عباس و هنيه ازايم دفتر صدمه ديده ديدن کرده و اسرائيل را در حمله بر غزه به هدف رهائي يک عسکر اسيرگرفتاه شده اسرائيلي به خود خواهي متهم ساخت .

اعضاي اعتدال گراي شوراي قانون گذار فلسطيني ها گفتند اعمال اسرائيل اوضاع رابدتر ميسزد..

ايهود اولمرت صدراعظم اسرائيل امروز يکشنبه گفت هيچ کس از حمله اسرائيل مصون نخواهد ماند .

اسرائيل حماس را مسئول اختطاف عسکراسرائيلي مي خواند و بر اهداف خود در غزه حملاتيراانجام داده است . در حمله باراکت امروز يکشنبه خد اقل يک تندرو حماس بقتل ررسيده است .

محمود عباس رئيس اداره خود مختاتر فلسطيني ها جهت بحث براوضاع شرق ميانه با « الوارو دو سوتو» فرستناده خ اص ملل متحد ملاقات کرده است. اما تا کنون مذاکرات به کدام پيشرفتي منتج نشده است .


XS
SM
MD
LG