لینک های دسترسی

صدراعظم صوماليه: بن لادن خواستار ناآرامي هاي بيشتر دران کشور است


صدراعظم صوماليه ميگويد اسامه بن لادن در داخل صوماليه عمالي دارد و ميخواهد آن کشور را به هرج و مرج بيشتر غوطه ور سازد.

علي محمد گدي، صدراعظم صوماليه اين اتهامات را ديشب، يک روز بعد ازان بعمل آورد که يک پيام صوتي که فکر ميشود از اسامه بن لادن باشد، بکشورها هشدار داد که به صوماليه عسکر نفرستند.

آقاي گدي، طي تبصره در محضر خبرنگاران گفت بن لادن يک رهبر اسلامي نيست و بر صوماليه کدام قدرتي ندارد.

حکومت انتقالي صدراعظم در خارج پايگاۀ آن در بايودا، کدام قدرتي ندارد.

اخيراً جنگجويان وفادار به محاکم اسلامي کنترول مقديشو، پايتخت و قسمت هاي زدياي از جنوب صوماليه را تسخير کردند.

بروز يکشنبه، يک رهبر محاکم آن گروه را از بيانات ادعا شدۀ بن لادن مجزا ساخت. شيخ شريف احمد گفت بن لادن مانند هر شخصيت بين المللي ديگر نظر خورد را بيان ميکرد.

XS
SM
MD
LG