لینک های دسترسی

اولمرت همۀ مسؤلين دستگيري عسکر اسرائيلي را تهديد کرد


ايهود اولمرت، صدراعظم اسرائيل تهديد کرده که عليۀ همۀ کساني که بر کشورش حمله ميکنند از قوه کار بگيرد.

آقاي اولمرت امروز در شهرک سدروت صحبت ميکرد که طي ماه هاي اخير هدف راکت ها از باريکۀ غزه بوده است. او در حالي صحبت ميکرد که ضرب الاجل تندروان براي رهائي زندانيان فلسطيني در بدل آزادي عسکر اسرائيلي سپري گرديد.

رهبر اسرائيل گفت کشورش به تهديد سر خم نخواهد کرد و ميداند چه وقت ضربۀ قاطع را وارد کند.

اسرائيل رهبران سوريه و حماس را در دمشق مسؤل دستگيري عساکر اسرائيلي خوانده است. هفتۀ گذشته، طيارات اسرائيلي از فراز يک قصر تابستاني بشارالاسد، رئيس جمهور پرواز نمود.

مقامات اسرائيلي گفتند بعقيدۀ آنها عسکر هنوز زنده است. اسمعيل هنيه، صدراعظم فلسطين گفت حکومتش بمذاکرات با حکومات عربي جهت حل و فصل بحران ادامه ميدهد. او از اسير گيرندگان تقاضا کرد تا عسکر اسرائيلي را محافظت کنند.

XS
SM
MD
LG