لینک های دسترسی

ايران مذاکرات ذروي با اتحاديۀ اروپائي را براي يک روز معطل کرد


ايران مذاکرات ذروي را با اتحاديۀ اروپائي براي يک روز معطل کرده است.

علي لاريجاني، رئيس هيئت ايران در مذاکرات ذروي در آخرين لحظه بدون کدام توضيحي

مذاکرات امروزي را بتعويق انداخت.

هاڤير سولانا، رئيس امور سياست خارجي اتحاديۀ اروپائي ميگويد تاخير سفر لاريجاني به بروکسل برايش غير مترقبه بود. او گفت که لاريجاني را بروز پنجشنبه ملاقات ميکند. مذاکرات بروز سه شنبۀ آينده ادامه خواهد يافت.

سولانا گفت او واضح ساخت که کشورهاي غربي ميخواهند که بسرعت عمل کرده و همراه با تهران مفکوره هائي را که پنج عضو دائمي شوراي امنيت ملل متحد همراه با آلمان عرضه کرده اند، ارزيابي نمايند. اين پينهشاد بمنظور ترغيب ايران جهت منصرف شدن از فعاليت هاي غني سازي، ارائه شده است.

قبلاً در طول هفتۀ جاري، يک مامور ايالات متحده گفت اگر ايران تا تاريخ ۱۲ جولاي به متوقف ساختن غني سازي يورانيم توافق نکند قدرت هاي غربي اقدامات تنبيهي را تحت غور قرار خواهند داد.

XS
SM
MD
LG