لینک های دسترسی

کرزي تقاضا ميکند که بسويۀ جهاني در مورد جنگ عليۀ دهشت افگني تجديد نظر شود


حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان ميگويد جامعۀ بين المللي بايد در مورد جنگ عليۀ دهشت افگني مجدداً فکر کند زيرا جنگ فعلي علل اساسي دهشت افگني را مد نظر نميگيرد.

آقاي کرزي اين موضوع را در جاپان بروزنامۀ برتانوي فايننشل تايمز بيان کرد. او بروز چهارشنبه در جاپان در کنفرانس خلع سلاح مليشياهاي غير قانوني افغانستان اشتراک نمود.

او گفت منابع دهشت افگني در خارج افغانستان واقع است و توجه بايد به کشورهايي متمرکز شود که دهشت افگنان را تعليم داده و تمويل و تجهيز ميکنند. او از پاکستان نام نبرد ولي در گذشته پاکستان را به پناه دادن و فراهم کردن تعليمات به دهشت افگنان متهم کرده است، اما اسلام آباد اين اتهامات را تکذيب مينمايد.

رهبر افغانستان امروز در قصر امپراتوري با اکيهيتو امپراتور جاپان ملاقات کرد. امپراتور جاپان اظهار اميدواري کرد که آقاي کرزي بتواند بر مشکلات متعدد افغانستان فايق شود و بازسازي کشور به آرامي به پيش برود.

XS
SM
MD
LG