لینک های دسترسی

کشته شدن سه فلسطيني در اثر حملات اسرائيل در باريکهٌ غزه


منابع فلسطيني و اسرائيلي مي گويند در اثر يک حملهٌ هوائي و شليک مرمي تانک به روز جمعه در نزديک شهر (بيت الهيه) در شمال باريکهٌ غزه سه فلسطيني ديگر کشته شد.

(دن هلوتز) لوي درستيز قواي اسرائيلي به روز جمعه گفت که اسرائيل از آغاز حملات بر باريکهُ غزه در اواخر ماه جون باينطرف، در حدود چهل شورشي فلسطيني را به قتل رسانده است. وي گفت فلسطيني ها بهاي گزافي پرداخته اند و اگر به شليک راکت ها ادامه دهند، بهاي بيشتري خواهند پرداخت.

در جريان حملهُ اسرائيل به شهر (بيت الهيه) از سه مسکونهٌ قبلي يهودي نشين، به روز پنجشنبه حد اقل بيست و سه شورشي و مردم ملکي فلسطيني به قتل رسيد.

اسرائيل مي گويد در جستجوي رهائي يک عسکر اسرائيلي و توقف حملات راکت از جانب فلسطينيان ميباشد.

ولي اسماعيل حنيه صدراعظم فلسطينيان از گروه حماس ، حملات اسرائيل را (جنايت عليه بشريت ) خواند.

فلسطيني ها امروز حد اقل دو راکت (قسام) را بر اسرائيل شليک نمودند.

XS
SM
MD
LG