لینک های دسترسی

تقاضاي کورياي شمالي از جاپان در مورد از بين بردن تعذيرات اقتصادي


کورياي شمالي تقاضا نموده است تا جاپان به صورت فوري تعذيرات وضع شده عليه پيونگ يانگ را، در پاسخ به آزمايش راکت های آنکشور، از ميان بر دارد.

(سانگ ال هو) نمايندهٌ کورياي شمالي در جاپان مي گويد اگر تعذيرات از ميان برداشته نشود، کشورش تدابير شديدتري را روي دست خواهد گرفت.

بعد از اينکه کورياي شمالي به روز چهارشنبه هفت راکت را پرتاب نمود، جاپان يک بندر کورياي شمالي را براي مدت شش ماه بروي کشتي هاي مسافربر کورياي شمالي مسدودنموده و داخل شدن مقامات رسمي کورياي شمالي را به آن کشور ممنوع قرار داد.

کورياي جنوبي امروز تقاضاي پيونگ يانگ را در مورد مذاکرات نظامي رد نموده گفت در حال حاضر اين چنين مذاکرات مناسب نيست، ولي گفت مذاکرات مجوزۀ هفتۀ آينده بسويۀ وزرا صورت خواهد گرفت.

(کرستفر هل) معين وزارت خارجهٌ امريکا به آسيا سفر نموده تا يک استراتيژي متحد در مقابله با کورياي شمالي را مورد بحث قرار دهد. وي با مقامات رسمي در بيجينگ مذاکره نموده و بعداً به (سيول) مسافرت نمود، او بروز شنبه با مقامات رسمي کورياي جنوبي مذاکره خواهد نمود. قرار است وي به جاپان نيز مسافرت نمايد.

شوراي امنيت ملل متحد پيشنهاد جاپان را تحت غور قرار ميدهد که از انتقال سرمايه، تکنالوژي و مال التجارهٌ ديگر که به پروگرام ذروي و راکت هاي کورياي شمالي کمک مينمايد، جلوگيري ميکند.

XS
SM
MD
LG