لینک های دسترسی

آزمايش  راکت قاره پيماي قابل حمل اسلحه زروي  ازجانب هند


هند راکت داراي دور ترين برد ذروي خودرا منحيث جز از آزمايش سيستم جنگي هوائي خود شليک کرده است .

اين راکت موسوم به « آگني ۳ » که بزبان هندي معني « آتش سه » را دارد داراي برد زياده از ۳٫۰۰۰ کيلومتر است .

مامورين دفاعي هند ميگويند اين راکت امتحان خودرا امروز يکشنبه موفقانه داد . آنها ميگويند راکت « آگني ۳» از يک محل پرتاب در جزيره « وييلر » بدور از ايالت اوريسا شليک شد .

« آگني ۳ » يکي از جمله پنج راکتي است که ذريعه موسسه دفاعي و تحقيقاتي دولتي هند انکشاف داده شده است .

XS
SM
MD
LG