لینک های دسترسی

سقوط يک طياره مسافر بر روسي  در سايبريا


يک طياره روسي مسافربر پس از فرود آمدن فرود در ميدان هوائي ايرکوتسک روسيه دست کم ۱۲۲ تن را هلاک ساخته است

طياره « اس ۷» شرکت هوائي « ايربوس سيبيير » صبح امروز يکشنبه در يک پرواز از ماسکو در سايبريا ، حين فرود آمدن تصادم نمود و دچارحريق شد .

مسافرين شامل يک دسته کودکان بودند که عازم سفير به بحيره بايکال را داشتند که يک ساحه ديدني سيابريا واقع درنزديکي سرحد مغلستان قرار دارد .

طياره حين فرو د آمدن از خط دوش خارج شد و قبل از اينکه آتش گيرد بيک مانع کانکريتي اصابت کرد . کارمندان و عمله نجات از بدنه متلاشي شده طياره اجساد ۱۲۰ تن رابرون کشيدند و هنوز مصروف جستجوي ساير مسافرين اند که ناپديد مي باشند و بيم آن ميرود آانها نيزمرده باشند .

مامورين مي گويند حدود ۵۰ نفر که دچار سوختگي و ساير جراحات شده بودند به شفاخانه برده شده ا ند. هر هشت عمله طياره در اين واقعه کشته شده اند .

وزارت رسيدگي به حالات اظطرار روسييه مي گويد :بر يک هاي طياره شايد حين فرود آمدن آتش گرفته اند . به گفته مقامات روسي ،ماشين هاي ثبت مکالمات پيلوت يافت شده و براي تجذيه به ماسکو فرستاده شده است .


XS
SM
MD
LG