لینک های دسترسی

تقاضاي افغانستان از پاکستان مبني بر اينکه  جهت  توقف حملات از ماوراي سرحد خود بر افغانستان سعي بيشتر کند


وزير خارجه افغانستان ميگويد پاکستان بايد براي جلوگيري از دخول دهشت افگنان از حمله ازجانب پاکستاني سرحد بداخل افغانستان سعي بيشتر کند .

رنگين دادفر سپنتا و زير خارجه افغانستان در يک مصاحبه بصداي امريکا گفت دهشت افگناني که در داخل افغانستان مي جنگند ،در خارج از کشور تربيه و تمويل شده و بعد جهت اجراي حملات از داخل سرحدات پاکستان بدخل افغانستان حمله مي کنند .

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان نيز در اوايل روز جمعه طي بازديد خود از جاپان تبصره هاي مشابه کرد وگفت تشديد اخير در حملات تندروان ناشي ازد هشت افگنان خارجي بوده است . رئسي جمهور افغانستان متقاضي همکاري منطقوي بيشتر ،بخصوص از جانب کشور همسايه پاکستان شد .

در عين حال ، ياپ دو هوپ سکييفر، سر منشي ناتو ازدول عضو ناتو خواسته است حضور نظامي آن اتحاديه ر ا درافغانستان ازدياد بخشند . ناتو قبلاً تصميم گرفته تعداد قواي خودرا در ماه جاري از ۹ هزار به ۱۶ هزار نفر ازدياد بخشد .

و در تصادمات و خشونت هاي امروزي ، پنج تن از تندروان کشته شده اند . در جانب قواي ائتلاف يک عسکر حين تصادمات در ولايت جنوبي هلمند کشته شد

در يک انکشاف ديگر وزارت فاع کانادا بروز جمعه گفت که يک عسکر کانادائي در ماه مارچ در يک موضع تلاشي در قندهار يک ملکي را به ضرب گلوله بقتل رساند بطور قانوني عمل کرده و بر او الزاماتي وارد نخواهد شد .

در بيانيه وزارت دفاع کانادا گفته شده تحقيقات نشان داده است که اين عسکر ، بادر نظرداشت خطراتي که متوجه عساکر در افغانستان است ، از قوه مقتضي استفاده کرده است .

در بياينه گفته شده عسکر کانادائي ، که بيم دشت عراده ،حامل مواد منفجره است و راننده موتر به صدا هاي او جهت توقف اعتتا نکرد، شليک نمود .


XS
SM
MD
LG