لینک های دسترسی

هلاکت  دو تن  در کشمير هند ذريعه بم دستي


پليس کشمير هند ميگويد يک تندرو اسلامي مظنون امروز شنبه بر يک جمعيت در يک زيارت مسلمانان بم دستي اي را پرتاب کرد و دست کم دو تن را هلاک و حدود ۳۰ نفر ديگر را زخمي ساخت

تا کنون هيچ گروه شورشي ادعاي مسئوليت اين حمله را بر شهر کول گام واقع در ۶۰ کيلومتري جنوب سري نگر پايتحت تابستاني کشمير هند را ادعا نکرده است .

در زمره هلاک شدگان غلام نبي رهبر ناحيه و حزب مخالف کانفرانس ملي قرار دارد .

سکينه ايتو رهبر حزب بطور جزئي ذريعه پارچه ها بم دستي زخمي شده است . او تا کنون از پنج حادثه سو قصد جان بسلامت برده است .

از سال ۱۹۸۹بدين سو، در جنگ بين قو اي امنيتي و گروه هاي تندرو جدائي طلب مسلمان کشمير هند ،ده ها هزار نفر کشته شده اند

گروه هاي جدائي طلب مقيم پاکستان در پي کشمير مستقل و يا ادغام آن با پاکستان اند


XS
SM
MD
LG