لینک های دسترسی

رئيس جمهور ايران اظهار داشت جهان اسلام بايد براي از بين بردن صيهونيست مجهز گردد


محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران امروز در تهران هنگام افتتاح کانفرانس منطقوي کشور هاي اسلامي سخنراني نمود. وي گفت که مشکل اساسي در جهان اسلام وجود رژيمي است که وي انرا صيهونيست خواند. رئيس جمهور ايران اظهار داشت جهان اسلام بايد براي از بين بردن اين مشکل مجهز گردد

جلسه دو روزه در به هدف بهبود امينتي در عراق دائر شده است . وزراي خارجه کشور هاي عربي در کانفرانس تهران اشتراک نموده اند

محمود احمدي نژاد بخاطر لحن و گفتار ضد اسرائيل مشهور است . بروز جمعه وي دولت يهود را « رژيم قلابي» خوانده گفت که بايد ازبين برده شود

سال گذشته وي با تقبيح بين المللي بعدازان روبرو گرديد که کشتار و قتل عام يهوديان را توسط نازي ها مورد سوال قرار داده گفت که اسرائيل بايد از نقشه دنيا محو گردد


XS
SM
MD
LG