لینک های دسترسی

ايالات متحده و روسيه شايد به يک موافقتنامۀ همکاري ذروي غير نظامي نزديکترشده باشند


مقامات رسمي ايالات متحده بروز جمعه اظهار داشتند امکان آن ميرود رئيس جمهور بش و رئيس جمهور روسيه ولاديمير پوتين قبل از جلسۀ ساليانۀ گروپ هشت در سنت پيترزبرگ، روي اين موافقتنامه بحث نمايند.

رهبران ايالات متحده بيش از يک دهه به اينسو بر عليه چنين پيشنهادي مقاومت نموده و ميگفتند روسيه بايد اولاً همکاريهاي زروي اش با ايران را متوقف سازد.

به اساس اين موافقتنامه امکان آن بوجود خواهد آمد که به روسيه اجازه داده شودتا مواد سوخت استفاده شده ايراکه ايالات متحده به کوره هاي ذروي در سراسر جهان تامين نموده است، نگهداري نمايد.

بعضي مبصرين به اين عقيده اند که اين توافق پر منفعت مسکو را تشويق خواهد نمود تا از همکاري ذروي با ايران منصرف گردد.

قانون گذاران هردو کشوربايد هرگونه موافقتنامۀ ذروي را منظور نمايند.

اين موافقتنامه از جانب گروههاي طرفدار محيط زيست محيط تنقيد قرار خواهد گرفت زيرا آنها به اين عقيده اند که روسيه به ميدان ذخيرۀ مواد زروي مبدل خواهد شد.

XS
SM
MD
LG