لینک های دسترسی

سقوط طيارۀ پاکستاني ۴۵ نفر را هلاک ساخت


مقامات پاکستاني ميگويند از اثر سقوط يک طيارۀ مسافربر بعد از پرواز از ميدان هوائي ملتان بعزم لاهور ۴۵ نفر هلاک شده اند.

مقامات و شاهدان عيني ميگويند طيارۀ نوع فاکر خط هوائي بين المللي پاکستان اندکي بعد از پرواز از کنترول خارج شده و بدور خود چرخيده بزمين خورده و آتش گرفت.

مقامات ميگويند قربانيان شامل دو قاضي محکمۀ عالي، دو جنرال اردو و معاون رئيس يک يونيورستي بود.

عملۀ نجات مربوط يک بنياد خيريۀ خصوصي، اردو و مقامات هوانوردي ملکي در جمع آوري اجساد و جستجو براي مدارک جهت کشف علت سانحه کمک ميکنند.

پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان در مورد تلفات مراتب تاسف خود را ابراز داشته تحقيقاتي را هدايت داد.


XS
SM
MD
LG