لینک های دسترسی

پاکستان آماده است نگراني هاي امريکا را در مورد فروش طيارات جت مطرح سازد


پاکستان ميگويد آماده است به کانگرس ايالات متحده اطمينان بدهد که اگر فروش طيارات جت جنگي اف ۱۶ منظور شود، تکنالوژي را بساير کشورها انتقال ندهد.

يک سخنگوي وزارت خارجۀ پاکستان ميگويد همۀ موافقتنامه هاي بين المللي يک فقرۀ محافظتي دارد که تضمين شود هرنوع تکنالوژي دفاعي منحصر بفرد، بکشورهاي سومي انتقال داده نشود.

اعضاي کانگرس ايالات متحده ميخواهند بدانند که پاکستان چگونه تضمين خواهد کرد که چين، متحد ديرينۀ دفاعي آن کشور باين تکنالوژي پيشرفتۀ ايالات متحده دسترسي پيدا کرده نتواند. آنها همچنان ميخواهند بدانند که آيا تکنالوژي اي که پاکستان هم اکنون بدسترس دارد، بساير کشورها انتقال يافته است يانه.

ماۀ گذشته حکومت بش به کانگرس اطلاع داد که منحيث بخشي از يک معاملۀ پنج مليارد دالري، فروش ۱۸ طيارۀ جنگي نوع اف ۱۶ را به پاکستان منظور کرده است.

XS
SM
MD
LG