لینک های دسترسی

مامورين روسيه سقوط طيارۀ روسي را در سابيريا مورد تحقيق قرار داده اند


تحقيق کنندگان روسيه تحقيقات شان را بر لحظات آخر پرواز يک طيارۀ خط هوائي داخلي روسيه که حين فرود آمدن بروز يکشنبه در سابيريا سقوط کرده حد اقل ۱۲۲ نفر را هلاک ساخت، متمرکز ساخته اند.

طيارۀ ايربس ۳۱۰ شرکت هوائي داخلي روسيه از ماسکو به شهر ارکوتسک سايبريا وارد شده بود که در جريان باران در خط دوش مؤفق به توقف نشده و با بيرل هاي کانکريتي تصادم نمود. مقامات ميگويند ممکن است سيستم برک طياره از کار افتاده باشد.

آژانس ايتار تاس روسيه ميگويد ۶۶ سرنشيني که جان بسلامت برده اند، بشمول نه طفل هنوز در شفاخانه بستر هستند و جراحات شان شامل سوختگي و ساير زخم هاست. روسيه بخاطر اين سانحه يک روز سوگواري را اعلام کرده است.

مقامات قبلاً گفته بودند که تا ۱۷ نفري که از سانحه جان بسلامت برده بودند از ميدان هوائي خارج شده و خواستار کمک صحي نشدند.

در يک واقعۀ جداگانه، گزارش هاي خبري از روسيه حاکيست که يک طيارۀ جت نوع تي يو ۱۳۴ حامل قوماندان قواي بحري روسيه امروز بطور عاجل در يک ميدان هوائي اوکراين فرود آمد. از جراحات جدي اي گزارش داده نشده است.


XS
SM
MD
LG