لینک های دسترسی

به پيشواز سفر بش تدابير امنيتي در آلمان تشديد شده است


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده واشنگتن را بقصد آلمان ترک کرده است. او در آلمان با انگلا مرکل، صدراعظم آن کشور در مکل برگ پومرنياي غربي، ايالت زادگاهش ملاقات کرده و متعاقباً جهت اشتراک در کنفرانس سران گروۀ هشت بروسيه سفر خواهد کرد.

از ماۀ نومبر باينطرف که خانم مرکل بحيث صدراعظم آلمان انتخاب شد، اين اولين بازديد آقاي بش از آلمان ميباشد.

تدابير امنيتي در شهر تاريخي شترالزند واقع در ساحل بالتيک در آلمان شرق سابق بخاطر سفر دو روزۀ آقاي بش و حضور هزاران احتجاج کننده، تشديد شده است.

دکان ها در مرکز شهر تاريخي مسدود خواهد بود و موترها تخواهد توانست در منطقه توقف کند. شعارهاي ضد جورج بش، رئيس جمهور در عمارات محل ديده ميشود.

آقاي بش بروز جمعه آلمان را بقصد روسيه ترک خواهد کرد. او در روسيه با ولاديمير پوتين، رئيس جمهور آن کشور ملاقات خصوصي خواهد نمود و متعاقباً در کنفرانس سران هشت کشور صنعتي در سنت پيترزبرگ که بروز شنبه آغاز مييابد، اشتراک خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG