لینک های دسترسی

در يک حملۀ اسرائيل بر يک خانه در غزه نه فلسطيني کشته شدند


مقامات فلسطيني ميگويند يک حملۀ هوائي اسرائيل بر يک خانه در غزه که تندروان حماس دران تشکيل جلسه داده بودند، نه عضو يک فاميل را کشت که شامل هفت طفل ميباشد.

آنها ميگويند اين حملۀ امروزي همچنان ۳۵ نفر را مجروح ساخت. اما جناح مسلح حماس ميگويد که هدف اين حمله که محمد ضيف، قوماندان ارشد لواي عزالدين القسام بود، جان بسلامت برد. آن گروه سوگند ياد کرده که ازين حمله انتقام خواهد گرفت.

ضيف يکي از اشخاص تحت تعقيب اسرائيل است. اسرائيل او را مسؤل چندين بم گزاري انتحاري فلسطيني ميداند.

مقامات فلسطيني ميگويند چندين حملۀ ديگر اسرائيلي بر غزه باعث قتل نه فلسطيني ديگر شد.

اسرائيل بمنظور يافتن يک عسکر آن کشور که ماۀ گذشته توسط تندروان اختطاف شد و همچنان متوقف ساختن حملات راکت فلسطيني، تهاجم نظامي خود را توسعه ميدهد. عساکر اسرائيلي و تانک هاي آن کشور امروز براي بار اول بمرکز غزه داخل شد. اهد کرد.

XS
SM
MD
LG