لینک های دسترسی

سازمان مراقب حقوق بشر: حملات دهشت افگني باعث مسدود شدن صدها مکتب گرديده است


سازمان مراقب حقوق بشر ميگويد که افراطيون افغان در ماههاي اخير بر صدها مکتب، معلم و شاگرد حمله نموده و هزاران شاگرد را مخصوصا دختران را ازتعليم محروم ساخته اند.

گزارش جديد که درين هفته از جانب اين گروۀ مستقر در نيويارک منتشر شده ، ده ها حملۀ بيرحمانه بر مکاتب افغانستان را ثبت نموده است.

مامورين گروۀ مراقب حقوق بشر ميگويند که آنچه مخصوصا باعث نگراني ميباشد اين است که اسناد نشان ميدهد که تعداد حملات نيمۀ اول سال ۲۰۰۶ بيشتر از همۀ حملات سال ۲۰۰۵ ميباشد. وي گفت بطور اوسط هر روز يک حمله صورت ميگيرد که در نتيجه دهها ولسوالي مجبور شده اند مکاتب را مسدود سازند.

موسسه ميگويد که صدها هزار شاگرد مخصوصا دختران از مکاتب بدور نگهداشته ميشوند.

وقتي طالبان در افغانستان کنترول را بدست داشتند ، آن تندروان اسلاميست ميگفتند که تعليمات زنان غير اسلامي است و رفتن دختران را به مکتب منع کرده بودند.

XS
SM
MD
LG