لینک های دسترسی

تقاضا گروه بين المللي آزادي مطبوعات از حکومت پاکستان


گروه بين المللي آزادي مطبوعات از حکومت پاکستان تقاضا کرده اند تا ژورناليست را که بيش از هفته قبل مفقودالاثر شده است پيدا کنند

مهرالدين ماري بتاريخ ۲۷ ماه جون از شهر تاتا در ايالت جنوبي سند لادرک شد . ماري براي روزنامه خواهش بزبان سندي کار ميکرد

خانواده ماري ادعا کرده اند که پوليس اين مرد ژورناليست را بعد از ان اختطاف کرده است که وي از ماموريت پوليس بيرون شده بود ولي پوليس از دست داشتن به مفقودي وي را تکذيب ميکند

خبرنگاران بدون سرحد در بيانيه اي بروز چهار شنبه گفتند که اين قضيه از يک سلسله اختطاف هاي ژورناليست ها در پاکستان است . گروه خبرنگاران بدون سرحد از مقامات خواسته اند که مهرالدين را بخاطر رفع شک و سؤظني که پوليس اورا اختطاف کرده است ، پيدا کنند

XS
SM
MD
LG