لینک های دسترسی

تائيد يک واقعهٌ ديگر انفلوانزاي پرنده گان در اندونيزيا


اندونيزيا مي گويد آزمايشاتي که توسط لابراتوار مربوط مؤسسهٌ صحي جهان صورت گرفته ، واقعهٌ چهل و يکم انفلوانزاي پرنده گان را تائيد مينمايد.

يک مقام رسمي وزارت صحيهُ اندونيزيا امروز جمعه در جاکارتا اعلان نمود که به اساس آزمايشات، يک دختر سه ساله که بتاريخ ششم ماه جولاي وفات نمود، مصاب به نوع (اچ پنج ان يک) انفلوانزاي پرنده گان بود.

از نظر تعداد تلفات ناشي از انفلوانزاي پرنده گان، اندونيزيا در درجهٌ دوم قرار دارد، کشور ويتنام با چهل و دو تن تلفات در درجهُ اول قرار دارد.

گمان مي رود که اين دختر، ويروس انفلوانزاي پرنده گان را از مرغان مصاب به اين مرض در منزلش واقع در قريهٌ در جاوا گرفته باشد.

اندونيزيا متهم به موفق نبودن در جمع آوري روزانهٌ مرغان مريض بوده است، که بهترين طريقهٌ جلو گيري از انتشار اين ويروس ميباشد.

انفلوانزاي پرنده گان حد اقل يکصد و سي ويک نفر را در جهان تلف نموده است.

XS
SM
MD
LG