لینک های دسترسی

نبرد قواي اهتلاف عليه طلبان درجنوب افغانستان


قو اي هتلاف در فغانستان ميگويند در نبرد هي جداگانه در جنوب افغانستان ، زياده از ۴۰ تن از جنگجويان کشته شده اند .

در بياينه ايکه امروز شنبخه انتشاريافت گفته شده که عساکر اهتلاف در قبل از بامداد بر مراکز شورشيان در سنگين ولايت هلمند ده طا لب جنگجو را کشته اند .

از جنگ هاي مهلک ديگر در ولايت ارزگان و خوست افغانستان نيز گذارش شده است .

در عين حال، مامور ين امروز شنبه گفتند دو مرد خارجي مظنون به منفجرساختن بم ، که ملبس به بورقه بودند ، بروز جمعه در ارزگان کشته شدند .

قواي اهتلا ف برهبري ايالات متحده درجنوب وشرق افغانستنان دست به حملات بز رگ زده و بيش ازده هزارتن آنها و افغاا نها در اين عمليات ، که در ماه مي شروع شد ، سهم گرفته اند .


XS
SM
MD
LG