لینک های دسترسی

انفجاربم در بلوچستان و زخمي شدن تعدادي


مقامات پاکستاني ميگويند در انفجار يک بم در ولايت ناآرام بلوچستان نه تن زخمي شده اند .

پليس محلي ميگويد مواد منفلقه در يک مغازه ترميم راديو واقع در فروشگاه عُمده « بهرکان» ،شهرک خورد واقع در جنوب شرق کويته مرکز ولايت بلوچستان ، تعبيه شده بود .

پليس ميگويد انفجار مغازه ترميم راد يو و دو مغازه نزديک آنرا شديداَ خساره مند ساخته است . وضع دست کم دو تن از مجروحين وخيم خوانده شده است .

تا کنون کسي ادعاي مسئوليت نکرده اما اشتباه برشورشيان بلوچ مي رود .

ديروزشنبه صد ها تن ا زافراد قبايلي وفاداربه نواب اکبر بوگتي ، طي مراسم رسمي در نزديکي شهر ديره بوگتي به مقامات محلي تسليم شدند .

تسليمي اين افراد جز يک پروگرام عفو حکومتي پاکستان بود که مامورين ميگويند سبب شده بيش از ۸۰۰ شورشي ، بشمول حدا قل سه قوماندان ارشد خودراتسليم دهند .

در ولايت بلوچستان مقامات مسئوليت ده ها انفجاربم و حمله بر ساحات گاز و کارمندان حکومتي را بدوش شورشيان بلوچ مي افگنند .

بوگتي متواري است ودرکوهستانها مخفي بوده و بمقابل قواي حکومتي پاکستان مي جنگد .

XS
SM
MD
LG