لینک های دسترسی

بتعويق  انداختن مذاکرات صلح با پاکستان از جانب  هند


هند بعد از اين اتهام که تندروان اسلامي مرتبط با پاکستان شايد در انفجارات بم در خطوط آهن ريل مامبي دست داشته اند گفت و شنود هاي صلح با پاکستان را بتعويق انداخت . پاکستان هر گونه نقش در حواث بم گذاري ها در قطار هاي آهن را انکار کرده است . قراربود دو جانب در هفته جاري جهت بررسي پيشرفت در عمليه صلح ، که در سال ۲۰۰۴ بين دو کشوربراه افتاد، با همديگر ملاقات کنند .

منموهن سينگ صدراعظم هند ميگويد از رهبران دول هشت گانه صنعتي جهان ، که درروسيه تشکيل جلسه داده اند تقاضا خواهد کرد مشي هيچ نوع تحمل در برابر دهشت افگني بپذيرند

من موهن سنگ قبل بر اينکه امروز جهت شرکت درجلسه سران هشت کشور عازم سن پيطرزبرگ گردد گفت : « جامعه بين المللي بايد دهشت افگنان را در هر جائيکه حمله مي برند ، صرفنظر ازد اعيه شان و اينکه کدام کشور و دسته اي ايشانرا تمويل کرده و يا حمايت مي کند تجريد و محکوم کنند .

تبصره هاي سينگ به تعقيبب حملاتي در مرکز معاملاتي و پولي هند يعني مامبي ، که در گذشته بنام بمبئي خوانده ميشد ، و حملات در کشمير هند در هفته قبل بعمل آمد .

پاکستان اتهامات صدراعظم هند را که عاملين هفت انفجاربم در قطار هاي آهن مامبي بروزسه شنبه گذشته ذريعه عناصر ماوراي سرحد هند حمايت شده اند ، رد کرده است .


XS
SM
MD
LG