لینک های دسترسی

رهائي سه تن ازمامورين  کميته المپيک عراق


مامورين عراقي ميگويند افراد مسلح که ۳۰ تن از کارمندان کميته ورزشي المپيک عراق رااختطاف کرده بودند شش تن آنها را در بغداد رها کرده اند .

مقامات ميگويند اين افراد را در حالي يافته اند که چشمان شانرا بسته بودند . اما در باره سرنوشت ساير گروگانها بشمول رئيس کميته المپيک عراق چيزي گفته نشده است .

در عين حال افراد مسلح بر بخش توقيفي هاي يک شفاخانه بغداد حمله کرده چندن تن از همکاران زخمي خودشان را رها ساخته اند . در اين حمله چهارمحافظ شفاخانه کشته شده اند .

در جنوب عراق افراد مسلح يک عسکر برتانوي را بقتل رسانيدند . اين اولين بار است که از اواخر ماه می بدین سو یک عسکر برتانوي درعراق کشته میشود .

مامورين ميگويند بعد از اين واقعه ، که موجب زخمی شدن یک عسکر دیگر برتانوي شد، د و مرد مظنون مسلح بازداشت شدند .

در يک رويداد ديگر دو عسکربرتانوي در انفجاريک بم کنار جاده زخمي شدند .


XS
SM
MD
LG