لینک های دسترسی

تهديد کورياي شمالي مبني بر اينکه  نيروي نظامي بازدارنده خودرا تقويه مي کند


کورياي شمالي ميگويد نيروي نظامي بازدارنده خودرا براي دفاع ازخود تقويه مي کند . کورياي شمالي اين مضوع رادر واکنشس بمقابل تصميم ديروزي ملل متحد که پيونگ يانگ را بخاطر آزمايشات اخير راکت محکوم کرد اظهارداشته است وزارت خارجه کورياي شمالي امروز گفت خودرا به فيصه نامه اخير شوراي امنيت مقيد نمي بيند که پيونگ بيانگ مدعي است بخاطر تمايلات خصمانه ايالات متحده بمقابل کورياي شمالي اتخاذ شده است

شوراي امنيت موسسه ملل متحد بروز شنبه بتوافق آرا کورياي شمالي را بخاطر پرتاب راکتها در شروع ماه تاديب و سرزنش نمود . شوراي امنيت در فيصه نامه خود خواستار قطع همه فعاليت هاي راکتي کوريا شده و از همه اعضاي خود تقاضا کرده نگذارند پيونگ يانگ تکنولوجي و لوازم راکتي را خريداري کند ويا بفروش رساند .

کونداليسا رايس وزير خارجه ايالات متحده امروز در سن پيطرزبرگ گفت شوراي امنیت بتوافق آرا ، در صورتيکه کورياي شمالي نخواهد با تجرید بیشتر مواجه گردد، پيونگ يانگ را مجبور خواهد ساخت به ميز مذاکرات شش جانبه برگردد.

XS
SM
MD
LG