لینک های دسترسی

پوليس افغانستان مشروبات الکولي را از بين برده، و منحيث زهر تقبيح نمود


پوليس افغانستان مشروبات الکولي را از بين برده، و منحيث زهر تقبيح نمود

پوليس, افغانستان, مشروبات, الکولي , زهر, تقبيح

پوليس افغانستان صدها بوتل واين و بير را در ملاي عام شکست.

بموجب شريعت که بخشي از قانون اساسي افغانستان است، نوشيدن الکول براي اتباع افغانستان منع ميباشد.

پوليس ميگويد اين بوتل ها را در جريان حمله بر مهامانخانه ها در کابل ضبط کرده است. پوليس از ذکر اسماي مهمانخانه ها امتناع ورزيد.

يک مامور گفت الکول زهري است که مسلمانان را مفسد ميسازد و نبايد بفروش آن به افغان ها اجازه داده شود.


XS
SM
MD
LG