لینک های دسترسی

انان و اتحاديۀ اروپائي از سودان تقاضا کردند تا قواي ملل متحد را در دارفر بپذيرد


رهبران بين المللي بار ديگر بر سودان فشار وارد ميکنند تا قواي حافظ صلح ملل متحد را در منطقۀ دارفر بپذيرد.

کوفي انان، منشي عمومي ملل متحد امروز طي بيانيه اي در يک کنفرانس روي موضوع دارفر گفت اميدوار است که حکومت سودان با يک قواي ملل متحد همکاري کرده و ازان پشتيباني نمايد.

اتحاديۀ اروپائي که ميزبان اين کنفرانس در بروکسل است بروز دوشنبه گفت عمليات ملل متحد براي دارفر يک انتخاب واقع بينانه و دراز مدت خواهد بود.

حکومت سودان هرنوع قواي ملل متحد را در منطقه که طي سه سال خشونت تقريباً ۲۰۰ هزار قرباني داده، رد کرده است.

کنفرانس امروزي قسماً بخاطر جلب کمک مالي براي قواي اتحاديۀ افريقائي داير شده بود که براي جلوگيري از توسعۀ جنگ کوشش ميکند. توقع ميرود وجوۀ مورد ضرورت اين قواي هفت هزار نفري تا اوائل سپتمبر کاملاً بمصرف برسد.

XS
SM
MD
LG