لینک های دسترسی

عمليات کمک رساني به جاواي اندونيزيا جريان دارد


عمليات تمام عيار کمک رساني در جزيرۀ جاواي اندونيزيا جريان دارد که روز دوشنبه توفان سونامي درانجا حد اقل ۳۴۰ نفر را هلاک ساخت.

عبدالحق اميري، آمر دفتر کمک ملل متحد در اندونيزيا امروز به صداي امريکا گفت کارمندان امور خيريۀ صليب سرخ، آکسفم و ساير سازمان ها در طول شب سفر نمودند تا خود را بمناطق مصيبت زده برسانند.

مامورين اندونيزيا ميگويند صدها نفر مجروح شده و حد اقل سه هزار نفر بيخانمان گرديده اند. آنها ميگويند تعداد زياد مردم مفقودالاثر هستند. انسجام دهندگان امور عاجل در منطقه گزارش ميدهند که حد اقل ۲۳ هزار نفر از منطقۀ ساحلي پن گن دران انتقال داده شده اند.

يک زلزلۀ زير بحر بروز دوشنبه موجي را بارتفاع دو متر بوجود آورد که عمارات را تخريب نموده و مردم را مجبور ساخت از مناطق ساحلي ولايت جاواي غربي بسوي تپه ها فرار کنند.

ساکنين محل هنوز بيم دارند که يک سونامي ديگر منطقه را خساره مند خواهد ساخت. تا سپيده دم امروز هفده تکان بعدي ثبت گرديده که دوي آن بمقياس رکتر بيشتر از شش بود.

XS
SM
MD
LG