لینک های دسترسی

اسرائيل براي هفتمين روز بر لبنان حمله ميکند و حزب الله بر حيفا راکت شليک نمود


طيارات جنگي اسرائيل در حالي براي هفتمين روز بر لبنان حمله ميکنند که راکت هاي بيشتر حزب الله بر شمال اسرائيل اصابت کرد.

حملات اسرائيل بر چندين هدف در لبنان، بشمول کمپ اردو در نزديک بيروت صورت گرفت که بقول مقامات نظامي باعث قتل ۱۱ عسکر شد.

طيارات اسرائيلي همچنان ساير اهداف را در شمال و جنوب لبنان و همچنان حومۀ جنوبي بيروت که سنگرگاۀ حزب الله است، مورد حمله قرار داد.

شاهدان عيني ميگويند حد اقل شش نفر وقتي کشته شدند که بم بر يک منزل در قريۀ بيت جبيل، در نزديک سرحد اسرائيل اصابت کرد.

يک حملۀ راکت حزب الله بر شهر نهاريه واقع در جنوب سرحد لبنان يک نفر را هلاک ساخته است. راکت هاي حزب الله امروز بر شهر حيفا، سومين شهر بزرگ اسرائيل اصابت کرد. از تلفات و يا جراحاتي گزارش داده نشده است.

قبلاً در طول امروز يک صاحب منصب ارشد قواي نظامي اسرائيل امروز گفته بود تعداد زياد راکت هاي حزب الله به اسرائيل نميرسد.

XS
SM
MD
LG