لینک های دسترسی

حکومات مساعي شان را جهت انتقال اتبع از لبنان تشديد کردند


هزاران خارجي در حالي از لبنان فرار ميکنند که حکومات در سراسر جهان مساعي شان را جهت انتقال اتباع شان ازان کشور جنگ زده، تشديد کرده اند.

قواي نظامي ايالات متحده اعلام کرد که پنج کشتي بحريۀ خود را به آب هاي لبنان اعزام کرده تا در انتقال امريکائيان کمک کنند. ايالات متحده همچنان يک کشتي مسافربر را کرايه کرده تا صدها امريکائي را از لبنان انتقال بدهد.

و ايالات متحده و برتانيه ده ها نفري را که احتياجات خاص دارند توسط هليکوپتر انتقال ميدهند. يک کشتي جنگي برتانيه در بندر بيروت لنگر انداخته تا در قسمت انتقال هزاران تبعۀ برتانيه کمک کند.

يک کشتي که فرانسه کرايه کرده و حامل صدها تبعۀ فرانسه است امروز به قبرص مواصلت کرد.

بسياري مردم از کشورهاي عربي از طريق زمين بسوريه داخل شده اند تا ازانجا به کشورهاي مربوطۀ شان بروند.

در عين زمان، ملل متحد ميگويد کارمندان غير حتمي خود را از لبنان خارج ميکند.

XS
SM
MD
LG