لینک های دسترسی

روسيه و پاپ آتش بس فوري  را در لبنان تقاضا کردند


يک تعداد صدا ها در تقاضا براي آتش بس در جنگ بين اسرائيل و مليشا هاي شيعيه حزب الله در لنبان ، بلند شده است.

وزارت خارجه روسيه امروز پنجشنبه گفت که حملات اسرائيل در لبنان از عمليات ضد دهشت افگني فراتر رفته است. و آتش بس فوري را تقاضا کرده است.

در واتيکان ، پاپ بنيدکت نيز تقاضاي اتش بس را نموده و روز يکشنبه را به دعا خواني براي صلح اختصاص داده است.

علاوتا ، اتحاديه اروپا آتش بسي را درخواست کرده و گفته است که بيش از ۱۲ مليون دالر را براي آسيب ديدگان اين تصادمات ، مساعدت خواهد کرد.

اينن تقاضا ها براي صلح بسياري کشور ها را در موقف مقابل ايالات متحده قرار ميدهد. کانداليزا رائيس وزير خارجه امريکا در صورتي از اتش بس طرفداري ميکند که شرايط براي آتش بس مساعد باد . ايالات متحده ميگويد که به اسرائيل نخواهد گفت که چه عملي را انجام دهد.

شوراي امنيت ملل متحد امروز تشکيل جلسه ميدهد تا روي بحرانات مباحثاتي را انجام دهد. خانم رائيس و کوفي عنان منشي عمومي ملل متحد بعد از ظهر امروز در نيويارک براي رسيدن به يک موقف مشترک ملاقات خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG