لینک های دسترسی

پاکستان از ملاها جهت متوقف ساختن توليد ترياک کمک خواسته است


پاکستان از ملاها و اعضاي اسلاميست پارلمان آن کشور خواستار کمک شده تا افراد قبايلي را در نزديک سرحد افغانستان ترغيب کنند زرع کوکنار را جهت توليد ترياک متوقف سازد.

غوث بخش خان مهر، وزير مبارزه عليۀ قاچاق مواد مخدرۀ پاکستان ميگويد ملاها و اعضاي پارلمان محل ميتوانند از نفوذ شان جهت مبارزه با مواد مخدر در منطقه استفاده کنند.

پاکستان در سال ۲۰۰۰ عاري از ترياک اعلام شده بود. اما کشت کوکنار در منطقۀ نيمه خودمختار قبايلي پاکستان دوباره ظهور کرده است.

وزرات مبارزه با مواد مخدر ميگويد در حال حاضر ۱۶۰۰ هکتار زمين مورد استفادۀ زرع کوکنار قرار دارد. مهر در يک کنفرانس مطبوعاتي در اسلام آباد گفت پاکستان ميخواهد که تا ختم سال عاري از کوکنار اعلام گردد.

حکومت در نظر دارد با اعطاي تخم بذري و کود کيمياوي مجاني، دهقانان را تشويق کند محصولات علي البدل را کشت کنند.

مهر همچنان از حکومات غربي تقاضا نمود تا در قسمت کنترول تقاضا براي ادويۀ غيرقانوني اقدامات جدي نمايند.


XS
SM
MD
LG