لینک های دسترسی

صدراعظم هند از ايالات خواسته است تا بعد از انفجارات بم در بمبي ، امنيت را بهبود بخشند


منموهن سنگه ، صدراعظم هند از ايالات انکشور تقاضا کرده است تا قواي امنيتي ضد دهشت افگني را به تعقيب انفجارات بم در قطار آهن بمبي در هفته گذشته بهبود بخشند.

اقاي سنگه ميگويد هند «بايد درک کند که عکس العمل هاي گذشته ناکافي بوده است » وي از تهديد هاي پيچيده تر و بزرگتر هوشدار داد . صدراعظم هند امروز در جلسه وزراي ايالتي در دهلي جديد سخنراني مينمود.

در عين زمان تحقيق کنندگان در سرتاسر انکشور در جستجوي بمگزاران قطار آهن بمبي شواهد را تعقيب ميکنند. انفجارات تقريبا ۲۰۰ تن را بتاريخ يازدهم ماه جولاي به هلاکت رسانيد.

حکومت به بمبي و شهر هاي ديگر در ايالت مهاراشترا ، از توطئه هاي بيشتر دهشت افگني هوشدار داده گفت بايد تدابیر امنيتي را شديد تر نمايند.

XS
SM
MD
LG