لینک های دسترسی

کشته شدن چهار جنگجو در کشمير هند


مقامات امنيتي در کشمير هند مي گويند، عساکر چهار تن از جدائي طلبان مسلمان را در جريان يک برخورد در يک قريهٌ واقع در جنوب کشمير به قتل رساند.

مقامات مي گويند برخورد بين طرفين امروز جمعه زماني صورت گرفت که مقامات امنيتي بر يک مخفيگاه جنگجويان حمله نمودند.

شورشيان يک مبارزهُ هفده ساله را بر عليه حکمروائي هند در کشمير به راه انداخته اند. کنترول منطقهٌ هماليائي بين هند و پاکستان تقسيم شده است.

بيشتر از چهل و چهار هزار نفر در جريان جنگ ها کشته شده است. بعضي از گروه هاي شورشي خواستار آزادي کامل کشمير هستند، و يک عدهٌ ديگر خواستار الحاق آن با پاکستان ميباشند.

XS
SM
MD
LG